شیرینگ اسلیو

خدمات ما
شیرینگ اسلیو

به‭ ‬منظور‭ ‬زیبایی‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬ظروف‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬،‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬نصب‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬خطوط‭ ‬شیرینگ‭ ‬اسلیو‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬روزانه‭ ‬۲‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬عدد‭ ‬لیوان‭ ‬گرد،چهارگوش‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬لیوان‭ ‬با‭ ‬اشکال‭ ‬خاص‭ ‬که‭ ‬قابلیت‭ ‬چاپ‭ ‬ندارند‭ ‬نموده‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بسته‭ ‬بندی‭ ‬تحویل‭ ‬عظیمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬تولید‭ ‬ظروف‭ ‬یکبار‭ ‬مصرف‭ ‬مهیا‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬