افتخارات

بخشی از افتخارات شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف
 • واحد‭ ‬نمونه‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۹‭ ‬
 • کارآفرین‭ ‬نمونه‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۹‭ ‬
 • واحد‭ ‬نمونه‭ ‬کشوری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۰
 • برند‭ ‬برتر‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬شرقی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۰
 • واحد‭ ‬نمونه‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۱
 • واحد‭ ‬نمونه‭ ‬صنایع‭ ‬شیمیایی‭ ‬و‭ ‬پلاستیک‭ ‬و‭ ‬سلولزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۳
 • واحد‭ ‬برگزیده‭ ‬صادرات‭ ‬غیرنفتی‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۴
 • تولید‭ ‬کننده‭ ‬و‭ ‬صادر‭ ‬کننده‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵
 • صادرکننده‭ ‬برگزیده‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۵‭ ‬
 • صادرکننده‭ ‬برگزیده‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۶‭ ‬
 • صادر‭ ‬کننده‭ ‬نمونه‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۷‭ 
 • صادرکننده‭ ‬برگزیده‭ ‬استان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۹‭ ‬
 • صادر‭ ‬کننده‭ ‬نمونه‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۴۰۰‭