طراحی و کلیشه‌سازی

خدمات ما
طراحی و کلیشه‌سازی

شرکت‭ ‬صنایع‭ ‬پلاستیک‭ ‬تک‭ ‬ظرف‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬واحد‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬کلیشه‭ ‬سازی‭ ‬با‭ ‬پیشرفته‭ ‬ترین‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ ‬اروپایی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تسریع‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬ارسال‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬سفارشات‭ ‬کلیه‭ ‬خدمات‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬کارخانه‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬پذیرد‭.‬