خظ تولید شیرینک اسلیو

خط تولید شیرینگ اسلیو 

به منظور زیبایی هرچه بیشتر ظروف بسته بندی ، این شرکت اقدام به نصب و راه اندازی خطوط شیرینگ اسلیو از کشورهای اروپایی با ظرفیت تولید روزانه 1/000/000 عدد لیوان گرد،چهارگوش و انواع لیوان با اشکال خاص که قابلیت چاپ ندارند نموده که از نظر بسته بندی تحویل عظیمی را در صنعت تولید ظروف یکبار مصرف مهیا نموده است.