واحد تحقیق و توسعه R&D

 

این واحد ضمن برخورداری از کادر مجرب فنی و ماشین آلات مربوطه جهت توسعه و دستیابی به محصول جدید و ساخت و کشف دانش نوین عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعه محصولات و طراحی و ساخت انواع قالب های سفارشی طبق در خواست مشتری آمادگی لازم را دارا می باشد