واحد طراحی و کلیشه سازی

 

شرکت صنایع پلاستیک تک ظرف با دارا بودن واحد طراحی و کلیشه سازی با پیشرفته ترین دستگاه های اروپایی به منظور تسریع در امور تولید و ارسال به موقع سفارشات کلیه خدمات ذکر شده در محل کارخانه انجام می پذیرد.