آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز، آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، 30 متری اول، نبش خیابان چهاردهم،روبروی شیرین عسل

تلفکس: 4-34328560-041